ครูสอาด แสงสว่าง

สอาด (อัมพผลิน) แสงสว่าง เกิดที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นบุตรนายอั๋น นางสาย อัมพผลิน ในระหว่างเยาว์วัยได้ศึกษาวิชาสามัญ พออายุ ๘ ปี บิดาได้นำตัวมามอบไว้กับเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ณ บ้านสามเสน เพื่อศึกษาและฝึกหัดวิชานาฏศิลป์ไทย ซึ่งมีครูอาจารย์ฝีมือเยี่ยมประกอบกับนางสอาด เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดฝึกหัดละครมาเยาว์วัย และมีความจดจำเป็นเลิศ จึงทำให้นางสอาด มีความรู้ในด้านวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวพระเอก ของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ โดยได้ออกแสดงในงานพิธีต่างๆ ให้เจ้านาย ละข้าราชการชั้นผู้ใหญ๋ในสมัยนั้นทอดพระเนตรและชมเป็นประจำ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั้งในหมู่ท่านผู้ชมและวงการนาฏศิลป์ทั่วไป

ครั้นเมื่อเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ได้สิ้นชีวิตแล้ว ครูสอาด แสงสว่าง ก็คิดจะพักผ่อนเสียที เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการนาฏศิลป์มาถึง ๒๐ ปีเศษแล้ว แต่เมื่อพระองค์เจ้าวรวงศ์เธฮ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคลได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการสังคีตในกรมศิลปากร มีประสงค์จะได้ครูที่มีความชำนาญในด้านนาฏศิลป์ มาช่วยฝึกสอนในโรงเรียนนาฏศิลป จึงทรงระลึกได้ว่าครูสอาด แสงสว่าง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาช่วยเหลืองานด้านนี้ได้ดี จึงเชิญตัวมาเฝ้าและทรงชักชวนให้ช่วยเหลืองานดังกล่าว ครูสอาด แสงสว่าง จึงตกลงเข้ารับราชการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ในกรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นต้นมา
ครูสอาด แสงสว่าง สมรสกับ นายสุเทพ แสงสว่าง เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๘ มีบุตรธิดา ๒ คน ครั้นถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ครูสอาด แสงสว่าง ได้ป่วยเป็นไข้และมีอาการอ่อนเพลียมาก จึงได้ให้นายแพทย์ศิริราชพยาบาลทำการตรวจร่างกาย ปรากฏว่านางสอาด ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วปอด ซึ่งแพทย์ไม่อาจผ่าตัดช่วยเหลือได้ เพราะความปลอดภัยมีน้อยมาก จึงใช้วิธีฉายรังสีทำการบำบัดแทน แต่ก็ไม่เป็นผล และได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ รวมอายุได้ ๕๑ ปี