งาน แสง สี เสียง วิถีชีวิต สายน้ำ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

งานแสงสีเสียง ณ วัดชินวรารามวรวิหาร  ยิ่งใหญ่อลังการ โดยช่างรำได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงพิธีเปิด 20นาที และการแสดง แสงสีเสียง40  โดยได้รับเกียรติ์ จากนักแสดงกิตติมาศักดิ์ ซึ่งได้แก่ แม่อูม  วิยะดา และ น้อง เบสท์ ภัทรภร (จากเรื่องหมอยาท่าโฉลง) มาร่วมแสดงด้วย