โขนหน้าจอ

เดิมเป็นการแสดงที่แทรกเข้าไปในการแสดงหนังใหญ่บางตอน เมื่อนำโขนเข้ามาแสดงแทรกบ่อย ๆ เข้า จึงให้มีการแสดงแต่โขนอย่างเดียวแล้วยกเลิกหนังใหญ่ไปในที่สุด แล้วก็มีการพัฒนาปลูกโรงยกพื้นขึ้นและขึงจอผ้าขาวแบบจอหนังใหญ่ แต่แก้ไขให้มีประตูเข้าออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านซ้ายของเวทีวาดเป็นรูปปราสาทราชวัง สมมติเป็นกรุงลงกาหรือเมืองยักษ์ ส่วนด้านขวาของเวทีวาดเป็นรูปค่ายพลับพลาของพระราม ด้านบนของจอวาดเป็นรูปเมขลารามสูร และพระอาทิตย์พระจันทร์ ดำเนินเรื่องโดยการพากย์และเจรจา ผู้แสดงเป็นตัวเทวดาและตัวพระไม่ต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมด แต่สวมเครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่าชฎาแทน วงปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการแสดงมีวงเดียว เดิมตั้งอยู่บนเวทีต่ำกว่าเวทีโขนด้านหน้าโรง หันหน้าเข้าหาผู้แสดง ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้วงปี่พาทย์ตั้งอยู่หลังจอ