More About Me...

เว็บช่างรำเป็นเว็บที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เราในฐานะเยาวชนรุ่นหลัง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศสยามตราบนานเท่านาน

My Service...

เว็บช่างรำรับงานแสดงนาฎศิลป์ไทยในงานพิธี รับจัดการแสดง ออกแบบการแสดง รำไทยทุกชนิด รำแก้บน โขน ละคร รับแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค ไทยประยุกต์ รับงานดนตรี วงโปงลาง รับทำผมแต่งหน้าและจัดหาชุดไทยและชุดละครต่างๆให้เช่าชุดรำไทย ชุดไทย ราคาถูก

โขนฉาก

โขนฉาก 

โขนฉาก เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการแสดงโขนเช่นเดียวกับโขนโรงใน ที่มีการสร้างฉากให้ดูสมจริงสมจังยิ่งขึ้น ดังนั้นโขนที่แสดงในลักษณะนี้คือ โขนที่แสดงในโรงละครต่างๆ   เช่น  โรงละครแห่งชาติ โขนศาลาเฉลิมกรุง  เป็นต้น

Leave a Reply

*

RECENTPOSTS

MYARTICLE

MYARCHIVE

RECENT READERS.


These are the cool and trendy people that reads my web!