ลักษณะของความเป็นไทยในนาฏศิลป์ ได้แก่

1.ท่ารำอันอ่อนช้อยงดงาม และแสดงอารมณ์ตามลักษณะที่แท้จริงของคนไทยมีความหมายอย่างกว้างขวาง

2.มีดนตรีประกอบ ดนตรีประกอบจะแทรกอารมณ์ หรือรำกับเพลงที่มีแต่ทำนองก็ได้ หรือมีเนื้อร้องและให้ท่ารำไปตามเนื้อร้องนั้น ๆ

3.คำร้องหรือเนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ ส่วนบทจะเป็นกลอนแปด ซึ่งจะนำไปร้องกับเพลงชั้นเดียว หรือเพลง 2 ชั้นได้ทุกเพลง ทำให้กำหนดท่ารำไปตามเนื้อร้องได้

4.เครื่องแต่งกาย ละครไทยแตกต่างกับเครื่องแต่งกายละครของชาติอื่น มีแบบอย่างของตนโดยเฉพาะ ขนาดยืดหยุ่นได้ตามสมควร เครื่องแต่งกายบางประเภท เช่น เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง ซึ่งต้องใช้วิธีตรึงด้วยด้าย แทนการเย็บสำเร็จรูป

 

เครดิตข้อมูลดีๆจาก : http://www.lakornchatree.com