ช่างรำ-งานรำขวัญข้าว3

เมื่อวันที่ 5/3/2015 ทางคณะช่างรำ ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย Thai Rice : Thainess”

ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ช่างรำ-งานรำขวัญข้าว5

ช่างรำ-งานรำขวัญข้าว1

เปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพดี ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข้าวที่ผลิตสู่ตลาดชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญได้เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตคือเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

ช่างรำ-งานรำขวัญข้าว2

ช่างรำ-งานรำขวัญข้าว4

ขอบคุณ สำหรับโอกาสดีๆที่มอบให้เราได้ทำงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่  ให้ท่านนายยกรัฐมนตรีได้ชมการแสดงจากช่างรำ  ขอขอบคุณจากใจ ค่ะ