More About Me...

เว็บช่างรำเป็นเว็บที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย การแสดงพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน เราในฐานะเยาวชนรุ่นหลัง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศสยามตราบนานเท่านาน

My Service...

เว็บช่างรำรับงานแสดงนาฎศิลป์ไทยในงานพิธี รับจัดการแสดง ออกแบบการแสดง รำไทยทุกชนิด รำแก้บน โขน ละคร รับแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค ไทยประยุกต์ รับงานดนตรี วงโปงลาง รับทำผมแต่งหน้าและจัดหาชุดไทยและชุดละครต่างๆให้เช่าชุดรำไทย ชุดไทย ราคาถูก

คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย

คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย

5.1 เพื่อการสื่อสาร นาฏศิลป์ได้พัฒนาจากรูปลักษณ์ที่ง่าย และเป็นส่วนประกอบของคำพูดหรือวรรณศิลป์ ไปสู่การสร้างภาษาของตนเองขึ้นที่เรียกว่า “ภาษาท่า” โดยกำหนดกันในกลุ่มชนที่ใช้นาฏศิลป์นั้นๆ ว่าท่าใดมีความหมายอย่างไร

ช่างรำ-ภาพแสดงท่าทางโศกเศร้าเสียใจ

ภาพแสดงท่าทางโศกเศร้าเสียใจ  ( ณิชชา ชันแสง 2548 )

5.2 เพื่องานพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การฟ้อนรำเพื่อบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรำแก้บน การฟ้อนรำอีกลักษณะหนึ่งเป็นการฟ้อนรำบูชาครู ไม่ได้แก้บนใด ๆ แต่เป็นการฟ้อนบูชาครู หรือเป็นพุทธบูชา เช่น การรำถวายมือในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

ช่างรำ-การรำในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

การรำในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย (ณิชชา ชันแสง 2548)

5.3 เพื่องานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ พิธีการต้อนรับแขกเมืองสำคัญ พิธีแห่เทวรูปที่เคารพประจำปี เพื่อเป็นสิริมงคล พิธีฉลองงานสำคัญ เช่น งานวันเกิด งานวันครบรอบ

5.4 เพื่อความบันเทิงและการสังสรรค์ นาฏศิลป์ให้ความบันเทิง
แก่ผู้มาร่วมงานต่าง ๆ เช่น การรำอวยพรในวันเกิด ในงานรื่นเริงต่าง ๆ

5.5 เพื่อการออกกำลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกหัดรำไทยต้องอาศัยกำลังในการฝึกซ้อมและ ในการแสดงอย่างมากเหมือนกับได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นหรือบำบัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำให้กระฉับกระเฉง ไม่เครียด เป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพและมีการทรงตัวที่สง่างามด้วย

5.6 เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ นาฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชน ในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีการสืบทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางนาฎศิลป์ของตนเอาไว้มิให้สูญหาย มีการสอนมีการแสดง และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยให้ท้องถิ่นอื่น หรือนำไปเผยแพร่ในต่างแดน

ช่างรำ-การรำในพิธีการ เพื่อความบันเทิง ออกกำลังกาย และ การอนุรักษ์เผยแพร่

การรำในพิธีการ เพื่อความบันเทิง ออกกำลังกาย และ การอนุรักษ์เผยแพร่  ( ณิชชา ชันแสง 2548)

เครดิตข้อมูลดีๆจาก : http://www.lakornchatree.com

Leave a Reply

*

RECENTPOSTS

MYARTICLE

MYARCHIVE

RECENT READERS.


These are the cool and trendy people that reads my web!